tveddalsnotten

    Oppsummering av Fjelltrimmen 2011
 

Read More

Som dei fleste kjenner til så var det ein særs våt og kald sommar i år, og dette har utan tvil hatt innverknad på restultatet av Fjelltrimmen i år.  Men dersom ein nytta dei gode dagane, så var det likevel mogeleg å oppleva slike stemningar som på biletet ovanfor, på Tveddalsnotten!  Dobbel regnboge og ljos- og fargespel utanom det vanlege !
 
Merketakarar:
 
Utmerking Krav for utmerking     Antal personar som får denne utmerkinga
Bronsemedalje 1 gong 4
Sylvmedalje 3 gonger 4
Gullmedalje 5 gonger 3
Krus 8 gonger 2
Glas 10 gonger 5
Glas 12 gonger 2
Jubileum 15 gonger 1
Jubileum 20 gonger 3
 
 
Dei mest aktive:
 
Sveinung Selsvik   11 gonger   30 kassar
Liv Annbjørg Borgen     23 gonger 10 kassar
Asbjørn Handegard 23 gonger 10 kassar
May Randi Haugen 14 gonger 10 kassar
Øystein Torsnes   7 gonger 10 kassar
Andrew Williams 23 gonger 10 kassar
Kåre Johan Flatebø 23 gonger   9 kassar
Sissel Ljones 23 gonger   9 kassar
Lars Johannes Øvsthus      23 gonger   9 kassar
Øyvind Handegard 22 gonger   9 kassar
Ingrid Jondahl   9 gonger   9 kassar
 
244 personar har ikkje greid kravet (minimum 5 kassar)
 
 
Antal som har vitja dei ulike postane:
 
Tveddalsnotten          61
Hesviksætret   93
Viddal 125
Skoltane 139
Jonstein 188
Grimenuten 146
Maursete 175
Vesla Raunlivatn               245
 
 
 
 
Oversikt over kor mange som har greidd merket sidan 1989:
 
oppsummering-2011
Opne diagram ovanfor som PDF-fil
 
Her er bilete frå alle dei 8 postane:
grimenuten
hesvikstret
jonstein
maursete
skoltane
tveddalsnotten
utsikt fraa skoltane
vesle raunlivatn
viddal
1/9 
start stop bwd fwd