VektLoeft

Aktivitetstilbod i Jondal
  
Hjertestartar
JIL Hjartestartar
HomePolitiattest
Krav om politiattest i Jondal idrettslag

Styret i Noregs idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile norsk idrett skal kreja politiattest mot seksuelle overgrep mot born. Ordninga gjeld for alle som skal utføre oppgåver som i vesentlig grad inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Ordninga gjeld frå 1. januar 2009.

Alle tilsette og friviljuge som skal utføra oppgåver for idrettslaget som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold andsynes mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.

Dette gjer ein i samråd med:


Birgit Ystevik

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
telefon: 944 87 891 

 

Han har teieplikt andsynes uvedkomande i høve dei opplysningane han får kjennskap til.

Politiattesten inneheld berre opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegare ilagt forelegg/dømt for brot på bestemmelsar i straffelova om seksualforbrytelsar andsynes born. Idrettslaget har ikkje høve til å be personen om å innhenta politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på ein-to-tre:

1: Søknaden skal fyllast ut og sendast inn elektronisk. Lenke til elektronisk søknadsskjema og meir informasjon: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjeld for. Den blir ikkje sendt til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise politiattesten sin til Birgit Ystevik. 
Jondal idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personar som ikkje har framvist politiattest utan merknad, kan ikkje setjast til oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

Med venleg helsing
Styret i Jondal idrettslag

 

grasrotandelen

 

JIL logo - laga av Roar Svåsand

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 
Tips for å sjå bilete i bakgrunnen:
 
Ctrl  - (minus på num. tastatur)
Ctrl + (pluss på num. tastatur)
Eller Ctrl + rullehjul på PC-mus

Statistikk

Besøkande
15
Artiklar
248
Nettlenkjer
9
Artikkelvisingar
1113725
config

FacebookBIG

JIL aktivitetskalendar

October 2023
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Siste aktivitetar

No events
email
Jondal Idrettslag
5627 JONDAL
e-post: 
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
org.nr.: 987 661 011
bank kto.: 3450 27 03228
Go to top